ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Objectius de Recerca Musical


Sonograma Magazine, revista digital de pensament musical i de vocació col·laborativa, està avançant en la investigació de l’avantguarda musical.
La creació de la nova secció Recerca-Sonograma respon a la necessitat de treballar per a la creació i la recerca per mitjà d’una plataforma que aplegui investigadors i estudiants destacats que treballen per a una millora substancial de la recerca en un permanent diàleg amb la comunitat musical d’arreu.
El nostre propòsit és afavorir l’aprenentatge musical, la innovació i el desenvolupament professional dels músics. Recerca-Sonograma promou la investigació de la música, articulada pels diferents eixos que operen en la disciplina musical: musicoteràpia, pedagogia musicologia, etnomusicologia, composició, interpretació, etc
Sonograma Magazine, lliurada a la seva feina de buscar el millor per a la recerca, convida cordialment a totes aquelles persones que vulguin participar a la secció Recerca-Sonograma seguint els criteris de recepció d’articles que podeu trobar a la pàgina web.

> Normes de publicació a Recerca-Sonograma

 *  *  *