ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Normes de públicació a Recerca Musical


El Comitè de Recerca de la secció de Recerca de Sonograma Magazine proposa a totes les persones que desitgin publicar els seus Treballs de Recerca tinguin en consideració les següents indicacions:

>> Català


El Comité de Investigación de la sección de Investigación de Sonograma Magazine propone a todas las personas que deseen publicar sus Trabajos de Investigación tengan en consideración las siguientes indicaciones:

>> Castellano


The Research Commission of the Research section of Sonograma Magazine advises anyone considering to publish his or her research projects to follow the guidelines below:

>> English


Le Comité de Recherche de la section de Recherche de Sonograma Magazine offre ces consignes aux auteurs intéressés à la soumission de Travaux de Recherche:

>> Français

 *  *  *