Joan Santanach

> Joan Santanach

Joan Santanach (Barcelona, 1973) és professor de la Universitat de Barcelona i coordinador de l’Editorial Barcino. S’ha dedicat a l’estudi de la cultura i la literatura medievals, amb una atenció especial en la figura de Ramon Llull i la transmissió de la seva obra; ha publicat diverses edicions crítiques de llibres seus, com la de la Doctrina pueril i, amb Albert Soler, del Romanç d’Evast e Blaquerna, totes dues a la NEORL. També s’ha interessat per l’estudi dels llibres de cuina medievals, àmbit en el qual ha fet múltiples aportacions, inclosa una edició anotada del Llibre de Sent Soví. Va coordinar el volum Llengua i literatura. Barcelona 1700, de la col·lecció La Ciutat del Born. Ha publicat alguns estudis sobre la literatura del segle xix i l’obra de Jacint Verdaguer, i ha participat en l’edició de l’Epistolari català de Joan Miró. Té en preparació l’edició dels fragments conservats de la traducció catalana medieval del Tristany en prosa.