Carme Miró

> Carme Miró

Compositora i pianista. Neix a Barcelona. Estudia al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i de Badalona. Amplia els seus estudis a Sofia i a Siena. Ha realitzat diverses gires per Europa. Ha estrenat obres pròpies a diferents auditoris europeus.

Ha dirigit corals i grups instrumentals.
Desenvolupa, actualment, una tasca pedagògica com a docent i com a formadora del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Coordina el projecte musical “Webdemusica”. Ha organitzat el "Taller de WebQuest i música"
a les XII Jornades sobre Educació Musical  d’AULODIA, a València.

Ha impartit el taller sobre la Música i les WebQuest a les II Jornades sobre WebQuest de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha participat com a guionista de seqüències musicals didàctiques dins el projecte Red.es per al Centre editor Planeta i Grup Editorial SM.
Ha participat amb els textos de la Colecció Grandes maestros de la Música Española per al Centreo Editor PDA.SL
Ha obtingut la beca de la Càtedra Mª Àngels Anglada de la Universitat de Girona.