ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Quadern de Llibres

Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim


Títol: Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim
Autors: Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí Garcia, Rodrigo Dies, Lluís de Vila-Rasa i Francesc Sunyer
Edició i cura:Jaume Torró
I.S.B.N.: 978-84-7226-753-4
Editorial: Barcino. Col·lecció els nostres clàssics, B, 29

Sis poetes del regnat d’Alfons el MagnànimSis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim és un treball de recuperació de sis poetes oblidats del segle XV: Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí Garcia, Rodrigo Dies, Lluís de Vila-Rasa i Francesc Sunyer, que Jaume Torró ofereix al lector gairebé al mateix temps que un deixeble seu, Francisco J. Rodríguez Risquete,presenta, també en la col·lecció Els nostres clàssics, l’obra completa de Pere Torroella. Tots dos estudiosos han compartit l’estudi de cançoners i manuscrits, així com la recerca de documents d’arxiu per establir una visió de la poesia a la Corona d’Aragó, tan fructífera en aquest art.

Els poemes que se’ns ofereixen són, com apunta Lola Badia en la presentació del llibre, “de natura efímera, adequada per a festes de cort, casoris i celebracions de la noblesa, moments de distensió, luxe i dispendi”. Una bella constatació d’això que acabem de llegir, la trobem en el poema jocós de Lluís de Requesens que descriu la negociació pel favor sexual d’una dona que fa: “No ha molts jorns, parlant ab una dona, / jo li diguí que lo y volia fer, / e respòs-me que· costara diner / si la volgués; si no, que·s fera bona. / E com yo viu que·n demenava paga, / ffuy refredat e perdí lo voler; / ab tot açò, ella hac tal saber / que·m retornà, parlan parlan, la saba”.

I si els poemes que trobem en aquesta obra són joies del quatre-cents, les introduccions i anàlisis que els acompanyen vénen a omplir un coneixement de la cort que el cant, en un primer moment, i la lletra escrita, després, projectaren cap el futur. Avui, còmodament instal·lats, passem les pàgines d’una realitat excepcional que se’ns endú segles enllà com si res per besllumar per la via d’un continu filològic de Jaume Torró amb els seus predecessors, Jordi Rubió, Martí de Riquer i Josep Romeu,testimonis d’una poesia catalana que té en Ausiàs March el seu autor més significatiu. I si bé Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànimno cerca, principalment, dibuixar un escenari cortesà de la Corona d’Aragó, el lector acaba impregnant-se d’una selecció d’accions que hi tingueren lloc acompanyades, naturalment, de la pertinent melodia. A aquest plaer intel·lectual, cal sumar-hi l’aportació filològica de Jaume Torró que ens permet fer un pas endavant en la comprensió de la poesia del segle XV i descartar un abans i un després de la poesia d’Ausiàs March.

Text: Jordi Badiella