ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Any literari Llull 2015-2016

Ramon Llull és un dels escriptors i pensadors més destacats de l’Edat Mitjana. No sols dels territoris de parla catalana, sinó de tota la tradició europea. Els seus amplis interessos van afavorir que fes aportacions remarcables en tots els àmbits del saber de la seva època, que van des de la filosofia i la teologia, fins al dret, la medicina, l’astronomia, la retòrica o la lògica. Al mateix temps, va produir una sòlida obra literària, que se situa just als inicis de la tradició literària catalana, i que inclou títols emblemàtics com el Blaquerna —amb el Llibre d’amic e amat—, el Llibre de les bèsties o el Llibre del gentil.


Entrevista amb Joan Santanach

Entrevista amb Joan Santanach

CARME MIRÓ Joan Santanach és comissari de l’Any Llull. Professor de la Universitat de Barcelona i coordinador de l’editorial Barcino, Santanach ha centrat bona part dels seus estudis a l’obra de Ramon Llull i ha publicat diverses edicions crítiques  dels seus  llibres. Carme Miró: Com va arribar a Ramon Llull? Joan Santanach: A Llull vaig […]


La Cantata de Randa

La Cantata de Randa

LAURA GENÉ El present article tracta un dels darrers treballs compositius del mestre Salvador Brotons, el qual cerca la inspiració en una de les figures literàries més rellevants de la història dels Països Catalans: Ramon Llull (1232-1316). És en el marc dels actes commemoratius vinculats a l’Any Llull que s’esdevenen en els diversos àmbits culturals […]


Musicar Ramon Llull- Mosaic d’opinions

Musicar Ramon Llull- Mosaic d’opinions

Maribel Ripoll Perelló  Comissionada autonòmica per a l’Any Llull de les Illes Balears Vaig llegir Ramon Llull per primer cop quan era estudiant adolescent de l’antic COU. Aquelles lectures seleccionades em generaren tal inquietud que no vaig dubtar ni un moment, l’any 1999, a llançar-me de cap en un projecte capitanejat per Anthony Bonner consistent […]