ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

L’Escola Superior de Música de Catalunya 2001-2016


PEPITA JORBA PLANELL

Tots els projectes de la vida són emocionants i enriquidors però, sens dubte, el fet d’haver estat conjuntament amb un munt de companys fantàstics en la creació de l’Esmuc és una experiència que m’omple de satisfacció i em sento orgullosa d’haver tingut l’oportunitat de poder-hi participar.
Quan observem la trajectòria i l’abast del treball de l’Esmuc, des del curs 2001-2002, quan es constata l’alt nivell i les competències des professionals que s’han titulat des del curs 2004-2005, quan aquestes noves generacions de músics ja s’han inserit el nostre panorama musical, és de justícia admetre i evidenciar el significat de la Institució per a produir veritables avenços i canvis qualitatius en el camp musical, cultural i social del nostre país.
El nou currículum de grau superior que s’impulsava ja era una agosarada proposta de continguts i assignatures que evidenciava un canvi substancial en la manera d’entendre com havia de ser l’educació musical en el grau superior, amb una clara intenció de dignificar les diferents estètiques i professions vinculades a la música.
Una de les característiques més importants de l’Esmuc és haver aconseguit crear un espai multidisciplinari d’aprenentatge, de comunicació i de pràctica, que permet als estudiants viure experiències indispensables pel seu futur professional musical i, sobretot, una manera d’entendre la pràctica de la música en qualsevol de les seves vessants, creativa i oberta a totes les novetats i professions vinculades a la música que la societat vagi generant.
Una altra característica que ha esdevingut essencial per a una veritable transformació dels estudis superiors de música ha estat el model i estructura de treball dels professionals que es va promoure des de la seva creació.  En aquest sentit, l’esforç fet des de la institució ha permès que tinguéssim docents més reflexius i equips de treball oberts a la recerca en tots els camps dels ensenyaments musicals de grau superior.
Malgrat les diferents vicissituds que durant aquests 15 anys han tingut lloc, l’essència dels objectius inicials ha perdurat de manera notable i ha permès consolidar un espai d’aprenentatge i recerca de grau superior com una referència dins el panorama europeu dels estudis superiors de música.

 *  *  *