ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

El llegat de Victoria de los Ángeles


La Fundació Victoria de los Ángeles ha comptat des del seu inici amb la col·laboració i complicitat de l’Escola Superior de Música de Catalunya. Va ser abans de la creació de la Fundació quan, aconsellats per la consellera de Cultura, la Sra. Caterina Mieras, vàrem visitar l’Esmuc amb la idea de compartir el llegat de Victoria de los Ángeles i de fer que aquest fos un exemple per a noves generacions de músics.

La primera raó que ens va portar a fer-ho era la necessitat que aquest llegat es compartís amb el màxim de persones possibles perquè dipositar la col·lecció de partitures de Victoria de los Ángeles en un centre públic era la condició indispensable. A partir d’aquí descobrim que no solament havia estat una decisió encertada sinó que tant en els inicis de la nostra relació amb el llavors director Salvador Mas, com amb la direcció actual de Josep Borràs, en l’Esmuc prevalia alguna cosa importantíssima per a nosaltres: el suport als joves.

Hem descobert una complicitat envejable entre alumnes i professorat, un ambient que malgrat les dificultats que porta gestionar i buscar l’harmonia en una escola tan gran es transforma en il·lusió i en energia positiva, cosa que es respira pels passadissos de la casa, tant si escoltes flamenco, jazz o clàssica. És per això que des del començament, la Fundació de l’Esmuc forma part del patronat de la Fundació Victoria dels Àngels i sempre hem trobat un aliat per dur a terme les activitats proposades fent-nos sentir a la nostra pròpia casa.
No ens queda més que felicitar a l’Esmuc, a l’equip directiu, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis,i a totes les persones que fan possible la màgia d’aprendre música. Nosaltres estem orgullosos de formar part de “l’equip” i de poder ajudar a aquests joves, i que recíprocament ells ens ajudin a mantenir viu el record de Victoria.
La cerca de l’excel·lència ha de ser la meta d’una Escola Superior de Música però si a això s’afegeix una transmissió de valors, un entendre que la música és una eina d’unió i de cohesió social, ensenyar que la música és compartir i no exhibir, es crea una fórmula que està totalment d’acord amb el concepte que Victoria de los Ángelestenia de la música. Ella definia així el que significava interpretar música i creiem que és una frase molt en consonància amb l’Esmuc: “és compartir el que tens, no demostrar-ho. Si t’acompanya aquest sentit arribes a estimar el que fas perquè és més important que ‘jo canto’o ‘jo sóc’”.

Enhorabona i seguirem compartint!

Helena Mora i Joan Morera
Fundació Victoria de los Ángeles

 *  *  *