ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Editorial #031


Sonograma Magazine se suma a la celebració del 15è aniversari de l’Esmuc.
Hem preparat un monogràfic que inclou diversos articles i un mosaic d’opinions de diferents professionals de la música que han estat vinculats a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
És el moment idoni per tornar a apropiar-se de l’espai i el temps que cal per situar la música al centre de la formació humanística.
Molts músics, des de fa molts anys, reivindiquem que aquells que legislen entenguin que la música no és una assignatura que es pot treure i posar als plans d’estudi segons l’arbitri de qui governa. Perquè la música va més enllà de ser una matèria curricular, més enllà de la curiositat per saber; és un coneixement transversal al qual totes les persones hi tenen dret. La música crea coneixement i vehicula les emocions; és un dels exponents fonamentals  de la cultura humanística d’arreu del món.
Un dels aspectes més controvertits d’aquesta forma de legislar és discriminatòria perquè, al capdavall, només les famílies amb més recursos econòmics acaben fent un aprenentatge paral·lel de la música i reforça el tòpic de que el món musical és, en efecte, elitista.
No obstant això, l’Esmuc, tira endavant amb la seva pròpia força. De portes cap a fora, el seu director està disposat a admetre que encara hi ha molts problemes per solucionar. De portes cap a dins, es treballa cada dia per donar accés a la cultura musical i s’aconsegueix que de l’Esmuc, tot just ara fa quinze anys que va començar les seves primeres passes, surtin músics de projecció internacional, malgrat els greuges econòmics que pateixen a causa de la crisi econòmica i de la poca atenció que l’Administració pública dedica a la formació humanística dels nostres joves.

 *  *  *