ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

El nou web IFMuC del patrimoni musical de Catalunya


JOSEP MARIA GREGORI I CIFRÉ

El projecte IFMuC el vam endegar en el si del Departament d’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona a partir del curs acadèmic 2001-2002,quan els estudis de musicologia eren els de la titulació d’Història i Ciències de la Música. A partir de 2003, el projecte IFMuC ha comptat amb tres projectes de recerca del Micinn (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014) per sufragar les despeses d’infraestructura, equipament, dietes i viatges per dur a terme a aquesta labor inicial.

sonograma-mivanova-edin02

Edimburgh ©maria ivanova

Ara, després de l’experiència de catorze cursos acadèmics, i gràcies a de les pràctiques integrades de les assignatures de Patrimoni Musical i Practicum d’Arxivística, impartides a la universitat i, sobretot, en els propis arxius que custodien els fons, podem dir, a la llum dels resultats publicats en els darrers set anys, no només que hem aconseguit endegar aquesta labor amb entusiasme i voluntat de servei al nostre país–així com a la comunitat científica i artística nacional i internacional–, sinó que ja podem mostrar els resultats d’aquest projecte a través del nou web de patrimoni musical http://ifmuc.uab.cat, operatiu des de principis de 2015. Capçalera de la pagina web IFMuC:
sonograma-gregoriDins l’àmbit del patrimoni musical català existeixen grans volums de partitures antigues, conservades de forma manuscrita en nombrosos arxius, sovint amb condicions d’accés poc favorables. D’aquí la urgència de bastir aquesta plataforma per tal de facilitar el lliure accés,en aquesta primera fase del projecte, als registres catalogràfics de les col·leccions «obres d’autor», «obres anònimes», «llibres corals» i «impresos» dels fons inventariats, i, en una segona fase, al propi repertori musical completament digitalitzat.

La posta en marxa del nou web acompleix la funció de permetre l’accés immediat a la totalitat dels registres catalogràfics de les bases de dades IFMuC, a fi de facilitar-ne la lliure consulta.

Continguts de la nova pàgina web:

<Arxius> Accés als registres catalogràfics de les col·leccions «obres d’autor», «obres anònims», «llibres corals» i «impresos» dels fons musicals des dels respectius arxius.

<Fons i col·leccions> Accés a la fitxa descriptiva de cada fons: Acrònim – Enllaç IFMuC – Arxiu i localització – Època – Volum i suport – Productors – Història arxivística – Instruments de descripció – Regles o convencions – Autoria i data/es – Fonts – Bibliografia.

<Cens Fontes Mvsicæ Cataloniæ> Cens de fons musicals de Catalunya amb els seus enllaços web.

<Estudis sobre Patrimoni> Estudis introductoris dels fons publicats i treballs rellevants dels estudiants de Patrimoni Musical de la UAB relacionats amb fons musicals catalans.

<Bibliografia> Fonts bibliogràfiques relacionades amb els fons musicals.

<Notícies> Esdeveniments sobre patrimoni musical català vinculats al projecte IFMuC.

 *  *  *