ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

La importància expansiva de la dansa


QUIM BIGAS · CollectifPOps

La companyia de dansa contemporània amb arrels a la cultura catalana, CollectifPOps, som un col·lectiu de dansa que es nodreix de la cultura popular catalana per tal d’oferir propostes arrelades en la tradició però amb una visió completament contemporània. En aquest cas, sempre és important que ens qüestionem com és el treball col·lectiu, i quin és el nostre entorn cultural.

CollectifPOps

CollectifPOps

No són preguntes de resposta fàcil ja que la societat i els referents culturals canvien a un ritme frenètic, i també ho fan els nostres interessos artístics. Així doncs, com entenem la dansa i la importància del treball en col·lectiu? Tenir clar el context des d’on es crea és important per a qualsevol proposta escènica o social. L’empatia cap al moment on som és un requisit indispensable a l’hora de generar un treball. Vivim en un context en el qual la dansa és una disciplina artística minoritària, cosa que no ens fa ni víctimes ni vencedors, simplement ens fa lliures a l’hora de desenvolupar el nostre art. La dansa que interpretem existeix dintre d’una estructura de moviments coreografiats que ofereixen un espai sensibilitzador a l’espectador.
Ara, més que mai, creiem que la dansa és un llenguatge que permet pronunciar-nos més enllà de les paraules i endinsar-nos en un espai molt més perceptiu i empàtic de l’entorn. Per a molts de nosaltres, el col·lectiu no és més que un grup de persones que ens troben amb un interès comú. A partir d’aquest desig ens plantegem una sèrie de normes, les quals potencien la rellevància de tots els membres i les ganes d’interactuar. Valorem molt la unió que existeix al grup, així com tot allò que projectem cap a l’exterior. És per tot això que és vital saber des d’on es genera la idea de col•lectiu per plantejar quines són les estratègies que ens acosten a assolir els objectius establerts. Com qualsevol altre projecte col·laboratiu, portem a cap uns procediments que ens faciliten l’espai per a proposar, escoltar, discutir i activar solucions que puguin arribar a representar algunes de les idees que hem generat. En les propostes de CollectifPOps es pot apreciar com les individualitats es troben submergides en una mena de moviment constant i seductor que convida a veure, en perspectiva, el resultat d’allò que generem: és tracta de facilitar un imaginari que fuig de la idea individualista i egocèntrica per donar visibilitat a la pluralitat. Així doncs, CollectifPOps aposta per un indispensable llenguatge de dansa com a forma d’expressió dins del panorama actual. A més a més, creiem en la necessitat d’incorporar formes que ajudin a crear una visió més artística de la nostra quotidianitat. En aquest sentit, pensem que la dansa és un terreny molt ric que té molt a oferir al seu públic tant dins com fora de l’escenari.

*  *  *