ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

El procés de creació de l’Orquestra Municipal de Barcelona


JOSEP MARIA ALMACELLAS I DÍEZ


L’any 2005, Josep Maria Almacellas i Díez publicava a la Revista Catalana de Musicologia un article on descrivia el procés de creació de l’Orquestra Municipal de Barcelona. L’autor volia demostrar en aquell article algunes inexactituds referents a la dissolució de la Banda Municipal, els entrebancs en el si i fora del consistori per tirar endavant el projecte de l’Orquestra, l’exposició detallada dels concursos, les oposicions celebrades per cobrir les places d’instrumentistes, les adaptacions de personal que es van haver de fer amb els instrumentistes de la Banda i les darreres gestions per aconseguir que Eduard Toldrà pogués ser nomenat director de l’OMB.

Arran de la publicació de l’edició especial del mes de febrer de 2014 de Sonograma Magazine, dedicat al violinista Josep Calvo, que va ser membre fundador de l’OMB, volem recordar algun d’aquells moments tan memorables per a la història musical del nostre país.

Llegir l’article en format PDF

* * *