ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Editorial núm. 019


Tot es quantifica sota el paradigma econòmic. Es nota a l’ambient: tot ha de ser productiu. Viure sobre els fonaments del poder dels mercats, en condicions d’incertesa constant, ens fa cada dia més febles. Si bé el segle passat les persones érem objectes de consum, ara, som, ni més ni menys, individus volàtils, que, com diu el sociòleg Zigmund Bauman, estem controlats i subjugats a la tirania dels mercats.

"La inestabilidad climática y las penurias del hambre, nos obligan a salir de cacería y alcanzar a otros seres animados con ojos de estupot y pánico." Técnica: Mixta s/t de lino, 80x80 cm, Año: 2012

“La inestabilidad climática y las penurias del hambre, nos obligan a salir de cacería y alcanzar a otros seres animados con ojos de estupor y pánico.” Técnica: Mixta s/t de lino, 80×80 cm, Año: 2012

Vivim sota els dictats d’un sistema financer que utilitza els diners per especular i per amagar-los a paradisos fiscals de forma impune, sota una irresponsabilitat política a dojo. La irracionalitat d’aquestes tàctiques ha desenvolupat el sorprenent poder devorador dels mercats i, lamentablement, la desigualtat social.

Per més que pensadors de la ciència cognitiva com Oliver Sacks, Steven Mithen, per posar dos exemples, manifesten obertament que la música no és un luxe, constatem que, si no hi ha un canvi, el coneixement només arribarà a les elits. La supervivència dels drets humans – valors fonamentals de la democràcia-,  en aquest nostre món tant inestable (sempre ho ha estat i si no vegin la història) depèn d’un canvi profund, d’una capacitat d’adaptació inevitable.

Tot l’equip de Sonograma Magazine vol desplegar una nova forma de treballar i promoure el bé comú per alguna cosa més que per diners. I des d’aquesta petita i humil talaia cultural  veiem amb preocupació el creixement innecessari de conductes insolents com la  manca de respecte, la indiferència envers els altres i una insuportable mala educació.

L’elegància moral ens porta a defensar la dignitat que ens han arravatat. La llibertat, la privacitat i la credibilitat estan a la picota de molts facinerosos que volen confondre premeditadament a una societat que ha lluitat durat molts segles (i ho segueix fent) per defensar els  drets humans i  garantir la llibertat de pensament.

La cultura, l’ètica i l’educació pública no poden estar sotmeses a l’utilitarisme d’això que ara en diuen crisi quan el que haurien de dir és frau.

* * *