ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Biennal d’art Leandre Cristòfol


Exposició: Biennal d’art Leandre Cristòfol
Sala: Centre d’Art la Panera, Lleida
Dates: del 10 de gener al 28 d’abril de 2013

El Centre d’Art la Panera de Lleida acull fins al 28 d’abril de 2013 la vuitena edició de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol, certamen artístic que ofereix una panoràmica de l’art actual a Catalunya i Espanya.
Des dels inicis, els seus objectius són mostrar la diversitat de les arts visuals en el moment actual, presentar obres i projectes que fluctuen en zones frontereres entre l’art, l’arquitectura i el disseny, i construir una col·lecció que actualment ja compta amb cent nou obres. En concret, la Col·lecció d’Art Contemporani de Lleida es planteja des del present però amb una visió de futur, per a què amb continuïtat i tenacitat vagi configurant una visió sobre la creació contemporània al nostre país.

La vuitena Biennal ocupa tot l’espai expositiu de la Panera. Hi participen els artistes Emiliana, Ana García-Pineda, Democracia, Casilda Sánchez, Oriol Vilanova, Martín Vitaliti i Ruben Grillo, que hi són convidats per la seva visibilitat en el món de l’art actual, per l’interès de les propostes que plantegen i per la connexió amb la línia expositiva de la Panera i de la col·lecció. La selecció dels artistes i obres cerca un equilibri entre artistes consolidats i el risc de les propostes més joves, amb treballs emmarcats en les arts visuals i el disseny industrial. Entre la diversitat de tècniques i temàtiques, destaquen la revisió dels llenguatges artístics, el compromís polític, la revisió del concepte de museu i la corporalitat, mitjançant el dibuix, l’objecte, el disseny i el vídeo.
Una de les novetats d’aquesta edició és l’apartat Postfaci, que inclou obres d’artistes emergents que lliguen amb l’esperit de la Biennal: Juan Crespo, Eloi Dalmau, Marla Jacarilla, Gerard Ortín i Adrianna Wallis.
D’altra banda, des de la quarta Biennal s’ha prestat atenció a les publicacions especials i llibres d’artista. En aquesta edició s’exposen edicions entorn la idea del joc, entès com a via d’escapament de la vida quotidiana. Les obres presentades s’inclouen en quatre blocs: retallables, jocs, passatemps i publicacions, relacionades totes amb el joc pel seu caràcter lúdic, perquè contenen elements o símbols del joc o bé per què fan referència a la broma, a la diversió, tot incorporant l’atzar i l’estratègia.
El Centre de Documentació de la Panera ha presentat també “Art mòbil”, amb les obres generades per a l’aplicació d’iPhone del centre (fins el 24 de febrer) i “Unos tipos duros”, sobre la tipografia (del 28 de febrer al 28 d’abril).

Text: Marc Sans Gilabert