ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Editorial núm. 017


En aquest món hi ha moltes maneres d’expressar les formes de sentir i experimentar l’existència. Amb una certa impavidesa (la por és una mala companya de viatge) hem observat com aquesta maleïda recessió cultural, social i ètica s’està instal·lant en la nostra quotidianitat. És un desig irrealitzable esperar que moltes coses s’elevin al nivell de les circumstàncies -algunes en estat crític- creades per una gran acceleració i perquè la crisi, que és fruit de l’avidesa, el frau i la transgressió, s’ha escampat i s’ha globalitzat.

©Jordi Badiella, Xop Suei 1. A les ciutats, sota l'influx

©Jordi Badiella, Xop Suei 1. A les ciutats, sota l’influx

És dins de la relativitat de les coses humanes on hem de seguir treballant amb intel·ligència activa per a que no reculin la nostra llengua, la nostra cultura i els nostres valors.
Ara és el moment que aquesta societat viva i dinàmica emprengui una nova invenció individual i col·lectiva que es fonamenti sobre arguments humanistes i ecològics. Per dur a terme aquest afer, ens cal, abans que res,  prendre consciència de l’omnipresent financialització -terme utilitzat per Saskia Sassen, professora de Sociologia de la Universitat de Columbia- que ha envaït tots els perímetres de la nostra vida.
Des de Sonograma Magazine us volem obsequiar amb un ram de vocables per celebrar l’entrada d’aquest nou any, per a que ens assosseguem en la reflexió i resolguem sense temor els reptes que, en aquest cas, són de molta envergadura:
tolerància, cooperació, equitat, essència, cultura, beatitud, aprenentatge, transformació, llibertat, contemplació, rebel·lia, identitat, dignitat, sonoritat, meditació, empatia, ésser, moviment, vitalitat, coratge, presència, dansa, silenci, pacifisme, esguard, honestedat, empremta, audàcia, impuls, bellesa, memòria, intel·ligència, creació, mot, melodia, humilitat, matèria, geometria, civisme, resiliència, natura, consciència, tendresa, plenitud, abstracció,  respecte, arrels i enginy.

* * *