ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Ma Carme Pardo: centenari de John Cage


Esplèndida presentació de Maria Carme Pardo sobre la vida i l’obra de John Cage.
Professora Titular de la Universitat de Girona i professora del Màster en Art Sonor de la Universitat de Barcelona.
Octubre, 2012

© Sonograma Magazine