ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

El servei de premsa del Liceu. Un fil conductor entre l’activitat artística i els mitjans de comunicació


CARME URGELL Cap del Servei de Premsa del Gran Teatre del Liceu

En la difusió de la cultura a la ciutadania els mitjans de comunicació són crucials. Em referiré al cas del servei de mitjans de comunicació o gabinet de premsa del Teatre del Liceu i el paper d’intermediari que té entre dos protagonistes: Els mitjans de comunicació i l’activitat artística del Liceu.

Pel què fa als mitjans de comunicació, no tots tenen les mateixes necessitats ni els mateixos públics i, per tant, la diversitat de les necessitats de cadascun d’ells és molt gran i el ventall molt ample. Publicacions escrites generalistes i especialitzades i televisió i ràdio, requereixen un tractament diferent perquè tenen demandes diferents.

Transcendence ©Alisa Cone Camberlan

Transcendence ©Alisa Cone Camberlan

La immediatesa o, ben al contrari, la previsió anticipada de la informació, variarà segons sigui el mitjà o el moment. Així doncs, cal que ens adaptem a les diferents demandes perquè entre les prioritats del gabinet de premsa tenim la de ser un servei als mitjans de comunicació amb l’objectiu principal de difondre els continguts de la temporada artística, on es mostri l’excel·lència del Teatre del Liceu a la societat i concretament en el món de la cultura.
En la posició intermèdia entre aquests dos protagonistes, els mitjans de comunicació i l’activat artística, es troba el servei de premsa, el qual ha d’estar en un segon pla per tal de donar protagonisme als altres dos. Cal que sigui així. El lloc on hem de ser és darrera el teló. Formem part d’un gran projecte comú, el Liceu, on n’hi ha uns que són més visibles, em refereixo als músics, els cantants del cor i solistes, els ballarins, els directors d’escena i escenògrafs, etc. i d’altes que en som menys, com tècnics, administratius, informàtics, gestors i patrocinadors, etc. però que formem un tot, un equip. Un gran equip.

Eternity ©Alisa Cone Camberlan

Eternity ©Alisa Cone Camberlan

I ser darrera el teló vol dir que hem de saber que quan s’alça, s’ha de poder veure i sentir bé i que el resultat és excel·lent. I abans que s’alci, mostrarem el projecte i l’elaboració a la cuina de l’espectacle als periodistes. I el plat cuinat l’han de poder avaluar els crítics.

Aquesta és part de la nostra tasca amb la qual gaudim i per a la qual hi posem la màxima il·lusió i professionalitat. Perquè l’objectiu final és que els ciutadans tenen dret i han de poder accedir a aquest bé cultural; l’han de fer seu ja sigui presencialment o a través dels mitjans de comunicació. I així com crec en el lema darrerament tan utilitzat “la cultura no és un luxe”, els mitjans de comunicació han de ser de luxe. Amb la màxima llibertat han d’informar el que els ofereix el Teatre del Liceu o qualsevol altre projecte artístic. I vull incidir en que crec que la professionalitat i el rigor dels periodistes, cronistes i crítics musicals i de les arts escèniques que treballen en els mitjans de comunicació i dediquen el seu esforç a la cultura és, avui dia i en aquestes actuals hores baixes, especialment meritori.

Des del servei de premsa seguirem acomplint amb la nostra tasca, amb vocació de servei tant al Gran Teatre del Liceu com als mitjans de comunicació als quals nodrim amb tot allò que està a les nostres mans.

* * *