ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Editorial núm. 016


El coneixement és una acció transformadora del món; mitjançant les idees, el pensament crític i la creació, que esdevenen els instruments per modificar la realitat, podem evolucionar davant el gran repte de comprendre i assimilar que estem assistint al final d’un model de civilització. L’estratègia impactant del consumisme desbordat que han promogut les normes dominants d’una classe política que no ha estat a l’alçada moral i ètica que requeria (i requereix) la globalització, ha generat una complicada situació insostenible, insolidària ecològicament, i ha creat un abisme (de verticalitat absoluta) entre l’economia global i el teixit social.

To be Carried Beyond ©Alisa Cone Camberlan

To be Carried Beyond ©Alisa Cone Camberlan

Els ciutadans ens hem quedat sense  interlocutors amb capacitat d’articular de forma equilibrada el bé comú. El fil d’aquest comentari entronca amb un tema de reflexió i pensament abordat amb coratge per un grup de professors rellevants del departament d’ètica de la Universitat Raimon Llull de Barcelona que han publicat Codi ètic per a professionals de la política.
Cal reflexionar amb profunditat com fer compatible el creixement econòmic amb rigor informatiu i formatiu; de vital importància també és, el reconeixement de la pluralitat i la diversitat, la responsabilitat, la imparcialitat en gestionar els recursos i, per damunt de tot, el respecte a les persones.

En el darrer Suplement (29 de setembre) de la revista Sonograma Magazine hem publicat la crònica d’una obra de la filòsofa nord-americana Martha C. Nussbaum. L’autora de Sense ànim de lucre, els escrits de la qual sempre resulten interessants de llegir per la seva profunditat educativa i sociològica, dóna un alè d’esperança i, encara més important, ens dóna noves eines per construir el pensament crític i recuperar l’essència humanista i artística de l’ésser humà.
Des de Sonograma Magazine volem facilitar les magnífiques eines per a l’estudi i la difusió de la música, l’art i el pensament que els col·laboradors i col·laboradores ofereixen de forma desinteressada.
Per acabar, us informem que en aquesta darrera edició del 2012, Sonograma Magazine s’adhereix a la commemoració literària a l’entorn de Sales, Calders i Tísner, amb motiu del centenari del seu naixement. Publiquem quatre articles i un Suplement especial en un emotiu homenatge als tres creadors catalans.

* * *