ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Editorial núm. 015


Si haguéssim de definir en una sola paraula el sentiment més diàfan de la nostra actual forma de sentir i viure la vida, seria la desmesura.
La desmesura de l’amiguisme; la desmesura de les injustícies; la desmesura del tracte preferencial; la desmesura de la corrupció; la desmesura – per posar un punt i final a tantes desmesures que ens estant asfixiant – de la negligència i la desídia tan distintives d’aquelles persones obsedides per enriquir-se el més ràpid possible, en un temps prodigiós.

"Energia" P/A Aiguafort i aiguatinta, 2002 ©Maite Tarrés

“Energia” P/A Aiguafort i aiguatinta, 2002 ©Maite Tarrés

Tot plegat, no fa falta dir-ho, degrada l’ésser humà i, en conseqüència, la convivència social.
Els clàssics ja van advertir que la construcció d’un món que posa el diner com el bé suprem (res a veure amb el bé comú) ens aboca irremeiablement a la desesperança.
Es l’hora d’afavorir nítidament el bé comú, fet i acció que per si mateix desautoritza la “desmesura” en el seu conjunt.
Sonograma Magazine segueix sentint, pensant i actuant (amb esforç) en favor de la cultura. Pensem que l’educació és el primer graó, fonamental i indefugible, dels nostres objectius: educació en la llibertat, en la igualtat i en la solidaritat.
Les nostres eines són indiscutibles: la memòria (indispensable per assumir la nostra identitat i viure el present), el mètode (allò que els grecs definien com “estar en el camí per anar més lluny”), la cooperació i la transmissió del coneixement.
Com ho fem molt sovint en aquest petit text editorial, volem agrair, una vegada més, la col·laboració desinteressada de totes les persones que aporten les seves opinions, ja sigui a la revista o a la secció dels Suplements, per fixar la transmissió del coneixement en format digital.
Sonograma Magazine segueix viva, amb contingut obert, divulgant els valors d’una educació pública i no classista, defensant amb claredat la nostra identitat lingüística i obrint camins de respecte i cooperació amb altres cultures.

* * *