ISSN 1989-1938
Espai web patrocinat per:
Revista de pensament musical en V.O.

Editorial núm. 012


No és agosarat pensar que estem vivint una delicada situació ètica que destaca per la pobresa de pensament. La dislocació perseverant del teixit social a causa de la confusió creada per la vulnerabilitat econòmica i la manca de valors enrareixen, també, la cohesió social i l’educació.

No en va, sentim una certa nostàlgia per aquell moviment cultural anomenat humanisme que va desenvolupar el seu saber recuperant temes fonamentals com la felicitat, la dignitat humana i l’educació.

© Desislava Tsankova

© Desislava Tsankova

Des de la nostra modesta publicació, un projecte cooperatiu que treballa per la música, l’art i el pensament, volem custodiar aquests sentiments serens, gens competitius, que evocaven els humanistes.

La Biblioteca de Catalunya ens acompanyarà en aquesta tasca rigorosa de transmetre el coneixement. Ens congratulem, una vegada més, del conveni de col·laboració que la preuada institució catalana ha signat amb la revista Sonograma Magazine.

És digne d’ésser destacat en aquest breu text editorial, l’experiència musical de Sonograma a Finlàndia. L’assistència al Festival d’Òpera de Savonlinna, per una banda, i les converses amb diferents professionals de l’educació i entitats del país, que ocupa el primer lloc en educació, per l’altra, han generat una sinergia que afavoreix la nostra funció informativa. No podem oblidar que nosaltres som els regents i, alhora, destinataris de la nostra educació. És per aquest motiu, que cal revisar amb aplom aquests hàbits de voracitat irreflexiva que ens han deixat emmudits.

La música pot ajudar aquesta esvalotada civilització a conjugar la reflexió amb una nova harmonia que projecti un capteniment  més respectuós.  

* * *